Vi har haft den stora äran att under en lång tid få jobba med en av Sveriges största köksleverantörer och ett av Sveriges mer kända varumärken. I den här artikeln berättar vi om vad vi gör tillsammans och hur vi samarbetar för att skapa både en plattform och en relation som ständigt utvecklas och förbättras.

Balligslövs webb 1997

Fokus på återförsäljarna

1997 såg ballingslov.se dagens ljus, redan då fick besökarna hjälp att beställa kataloger och komma i kontakt med återförsäljare. Även om katalogerna tonats ner finns de kvar än idag och fokuset på återförsäljarna genomsyrar hela deras webb. Att köpa ett kök är en stor investering och det är viktigt att kunden känner sig trygg med sitt val. Därför har Ballingslöv valt att satsa på en webbplats vars främsta syfte är att stötta återförsäljarna i deras arbete att hjälpa kunden hitta rätt.

Från centralt håll tillhandahåller Ballingslöv bland annat webbplatser för sina konceptbutiker som de kan administrera själva genom ett gränssnitt vi utvecklat. I samma gränssnitt kan säljarna lägga upp tider de är tillgängliga för möten och kunder kan där med boka in både fysiska och digitala möten direkt på webben.

Testa mötesbokningen

Ett brett sortiment

Förutom kök säljer Ballingslöv även badrumsinredning, förvaring och vitvaror. Det är ett brett sortiment där produkterna skiljer sig åt så mycket att sättet de presenteras måste anpassas på kategorinivå för att göra produkterna rättvisa.

Utöver rena produktsidor har vi tillsammans lagt mycket fokus på information och inspirationsmaterial för att hjälpa kunderna att hitta rätt bland Ballingslövs produkter.

En personlig relation

En utmaning med att arbeta med konsultbolag är att man som kund har begränsad kontroll över konsultteamets sammansättning. Ett konsultbolag kan säkra att rätt utvecklarkompetens finns, men under projektens gång byggs också kundspecifik kompetens upp. En konsult med god kundkännedom är något man inte minst som kund lägger både tid och pengar på att lära upp och när det blir bra vill man så klart hålla kvar kompetensen.

Att hålla kvar kompetensen över tid kan visa sig svårt om konsultbolaget t.ex. behöver flytta på resurser för att möta andra kunders behov eller om konsulten själv vill byta arbetsgivare. Ballingslöv har till stor del lyckats undvika sådana situationer genom att aktivt arbeta för en personlig relation med sina konsulter där de känner sig uppskattade och delaktiga.

En ytterligare framgångsfaktor har varit att det alltid funnits en plan för löpande utveckling av webben. Även om budgeten varierat har det aldrig gått en månad utan att det funnits något att göra tillsammans. Genom att prioritera kontinuitet och personliga band, har vi tillsammans lyckats skapa en trygg och varaktig arbetsrelation som gynnar båda parter och som vi på Andwhy nu strävar efter att hitta med alla våra kunder.

Konfiguratorer

Ballingslövs produkter erbjuds inte sällan i ett flertal olika utföranden och tillsammans har vi utvecklat flera intressanta lösningar för att kunna sälja komplexa produkter direkt i deras e-handel.

Det är den här typen av utmaningar vi på Andwhy älskar - där kundens kunskap om produkten möter vår kunskap inom webbutveckling och ett nära samarbete krävs för ett riktigt bra resultat.

Prova på ballingslöv.se

E-handelsplattform som bas

Trots att Ballingslöv har fokus på fysisk närvaro och bara på senare år satsat på e-handel på allvar har e-handelsplattformen Litium varit basen för webben i mer än 15 år. Innan e-handeln hade man stor nytta av Litiums bredd och anpassningsbarhet som grund för sin produktwebb med mycket spacialutveclad funktionalitet och skräddarsydd design.

Att sälja kök online är inget man satsat på då det kommer med många utmaningar där resultatet och kundnöjdheten riskerar att bli lidande om kunden inte får rätt hjälp. Därför har delar av övriga sortiment och enklare produkter prioriterats. Just nu finns hela badrumssortimentet tillgängligt för köp online tillsammans med fristående köksmöbler och tillbehör.

Ballingslövs e-handel

Tekniker och plattformar

Listan på verktyg som används i Ballingslövs lösningar kan göras lång men här är några av de mer välkända som vi fått dyka lite extra djupt i:

  • Litium
  • InRiver
  • Vue.js
  • Zoom
  • Google
  • Klarna
  • Apsis
  • BankID
Two people cooperating